การช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียคู่สมรส : ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการค้นหาบัญชีธนาคารและการรับมรดกในประเทศฝรั่งเศส

การสูญเสียคู่สมรสเป็นประสบการณ์ที่ยากลำบาก โดยเฉพาะในการจัดการด้านการเงินและมรดกในประเทศต่าง ๆ แต่เพื่อที่จะช่วยให้ผ่านช่วงเวลานี้ เรามีขั้นตอนง่ายๆ สำหรับคนไทยที่ต้องการค้นหาบัญชีธนาคาร มรดก หรือประกันชีวิตในประเทศฝรั่งเศส

แจ้งตายที่สถานทูต : บริการช่วยติดสถานทูตฝรั่งเศส เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ จัดเตรียมเอกสารแจ้งตายทางสถานทูด  

ติดต่อเจ้าหน้าที่ : บริการติดต่อเจ้าหน้าที่หรือทนายความที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือในการเริ่มต้นกระบวนการ

จัดเตรียมเอกสาร : รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือโอนมรดก พินัยกรรม หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องการทำประกันชีวิต

การค้นหาบัญชีธนาคาร : ดำเนินการติดต่อธนาคารที่เคยทำธุรกรรมกับคู่สมรส และสอบถามเกี่ยวกับการค้นหาบัญชีธนาคารที่เปิดร่วมกัน

ประกันชีวิต : หากคู่สมรสมีกรมธรรพ์ประกันชีวิต เราจะดำเนินการติดต่อบริษัทประกันชีวิตเพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

การทำมรดก : หากมีการจัดพินัยกรรมตามกฎหมาย จะมีการช่วยเหลือ ติดต่อทนายความหรือสำนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ