แปลเอกสารภาษาฝรั่งเศส และ รับรองกระทรวง : นักแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทยพร้อมให้บริการ

เมื่อคุณต้องการแปลเอกสารทางการระหว่างภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย หรือถ้าคุณต้องการรับร้องเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ, ทางกฎหมาย หรือการเดินทาง การบริการของเราพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของคุณ

เราภูมิใจที่ให้บริการแปลเอกสารที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตประเทศฝรั่งเศส, สวิตเซอร์แลนด์ และเบลเยียม ในประเทศไทย

บริการแปลภาษา

เราเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารประเภทต่าง ๆ จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส รวมถึง :

  • เอกสารสถานภาพพลเมือง (ใบแจ้งเกิด ใบมรณบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส)
  • พาสปอร์ต / บัตรประจำตัว
  • หลักฐานที่อยู่อาศัย
  • ใบรับรองสถานะโสด
  • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกูล
  • สัญญาซื้อ-ขาย
  • สัญญาทุกรูปแบบ
  • และอื่น ๆ

เพราะเราเข้าใจถึงความสำคัญของความถูกต้องในการแปลเอกสารทางราชการ ดังนั้นจึงมุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างเฉพาะเจาะจง

การรับร้องเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ

เราให้บริการการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศประจำประเทศไทย การรับรองเอกสารเป็นส่วนสำคัญที่จะให้ความแน่ใจว่าเอกสารที่ได้รับการแปลจะได้รับการรับรองในทางกฎหมาย เราจะดำเนินการดูแลใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารของท่านเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด.