บริการล่ามสำหรับคดีแพ่งและคดีอาญา

ในกระบวนการที่ซับซ้อนของห้องพิจารณาคดี ความจำเป็นในการสื่อสารที่แม่นยำและราบรื่นกับเรื่องทางแพ่งหรือทางอาญานั้นมีความสำคัญ บริการล่ามของเรามีความพร้อมที่จะเป็นล่ามแปลภาษาให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีแพ่ง คดีอาญา หรือการให้ความช่วยเหลือด้านทางภาษาให้กับชาวต่างชาติหากคุณต้องการ

บริการของเรา

1. ล่ามสำหรับคดีแพ่ง

เมื่อคดีแพ่งต้องการความเข้าใจที่ละเอียดและแม่นยำ ทีมล่ามแปลภาษาของเรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพเพื่อช่วยเหลือคุณในการไต่สวนกระบวนการทางกฎหมาย

2. ล่ามสำหรับคดีอาญา

ในกรณีของคดีอาญา ความชัดเจนในการสื่อสารมีความสำคัญ ล่ามของเราได้รับการฝึกฝนในการแปลในทุกสถานการณ์ทางกฎหมายและรับรองว่าจะให้บริการแปลที่ถูกต้อง

3. ล่ามสำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการหย่าร้าง

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการหย่าร้างอาจมีความซับซ้อนและหนักหน่วง บริการล่ามของเรามีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางภาษาเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการสอบสวนทางศาลที่เกี่ยวข้อง

4. ล่ามสำหรับชาวฝรั่งเศส

หากคุณจะเป็นชาวฝรั่งเศสที่มีคดีทางกฎหมายในประเทศไทย หรือต้องการความช่วยเหลือทางด้านภาษา เรายินดีที่จะเป็นล่ามช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการ

ประโยชน์ของบริการล่ามที่ศาลของเรา

  • ความแม่นยำทางกฎหมาย : ล่ามของเราเข้าใจคำศัพท์ทางด้านกฎหมาย ทำให้การแปลเป็นไปอย่างถูกต้องในการพิจารณาคดี
  • ความลับ : เราให้ความสำคัญในการรักษาความลับของข้อมูลที่ถูกแลกเปลี่ยนในกระบวนการทางกฎหมาย
  • บริการที่ปรับได้ : เราปรับการให้บริการล่ามตามความต้องการเฉพาะและข้อกำหนดของคดี