Franco-Thai Translations & Services Co.,Ltd บริษัทจำกัด ฟรังโก-ไทย ทรานสเลชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส

บริษัทตั้งอยู่ในเมืองพัทยา เรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการด้านแปลภาษา และล่าม (ไทย-ฝรั่งเศส และ ฝรั่งเศส-ไทย) ในการจัดการดำเนินการต่างๆ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทย หรือเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส เราสามารถช่วยเหลือได้ทุกขั้นตอน แม้กระบวนการจะซับซ้อน เพื่อให้คุณได้รับบริการที่มีคุณภาพ และเป็นประสบการณ์ที่ดี

บริการที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศส

 • บริการช่วยเหลือคนไทยที่ต้องการขอเงินบำนาญหลังจากคู่สมรสเสียชีวิต
 • บริการช่วยเหลือคนไทยที่คู่สมรสเสียชีวิต และยังมีบัญชีธนาคารในประเทศฝรั่งเศส
 • บริการติดต่อกับธนาคารฝรั่งเศส ด้านการโอนเงินและอื่นๆ
 • บริการช่วยเหลือด้านการชำระภาษีในประเทศฝรั่งเศส
 • บริการติดต่อกับหน่วยงานราชการฝรั่งเศส และบริการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา

** หากต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการด้านบน โปรดติดต่อเรา **

บริการที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

 • บริการแปลภาษา (ไทย-ฝรั่งเศส และ ฝรั่งเศส-ไทย) ได้รับการรับรองเอกสารจากกระทรวงต่างประเทศ มีรายชื่อนักแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานฑูตฝรั่งเศส เบลเยี่ยม สวิสเซอร์แลนด์
 • บริการขอวีซ่าท่องเที่ยวกลุ่มเชงเก้น (ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม)
 • บริการล่ามแบบ on-site และ online
 • บริการล่ามที่ศาลพัทยาหรือต่างจังหวัด
 • บริการด้านกฎหมาย โดยทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา คดีแพ่ง ในการประกันตัว การเยี่ยมติดต่อที่เรือนจำ
 • บริการด้านการจดทะเบียนบริษัท
 • บริการด้านการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
 • บริการแจ้งเกิด
 • บริการลงทะเบียนการตาย
 • บริการอื่นๆ

คุณ กามีย์ (เจ้าของธุรกิจ-นักแปลเอกสาร-ล่าม)

ผมป็นชาวฝรั่งเศสและอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ได้ศึกษา กศน. และ มสธ. จึงสร้างบริษัท Franco-Thai Translations & Services Co., Ltd. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวไทยที่ต้องการดำเนินการเกี่ยวกับฝรั่งเศส ด้วยประสบการณ์ในฐานะชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จึงเข้าใจความต้องการและปัญหาที่คุณอาจพบเจอในการติดต่อกับหน่วยงานฝรังเศส

นอกจากนี้ เรายังให้ความช่วยเหลือทุกท่านที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น เราพร้อมที่จะช่วยในการแปลเอกสาร เป็นล่าม จดทะเบียนสมรสและการหย่าร้าง การแจ้งเกิด วีซ่าสำหรับฝรั่งเศส หรือ เบลเยี่ยม และรวมถึงความต้องการของคุณในด้านบริการอื่น ๆ

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราเพื่อสนทนาเกี่ยวกับความต้องการของคุณ ทีมงานของเราพร้อมที่จะดูแลความต้องการของคุณให้เป็นอย่างดี

Contact Us

[contact-form-7 id=”14″]