Franco-Thai Translations & Services Co.,Ltd บริษัทจำกัด ฟรังโก-ไทย ทรานสเลชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส

บริษัทอยู่ในเมืองพัทยา เราเป็นนักแปลและล่ามภาษาฝรั่งเศส-ไทย ที่พร้อมบริการคนไทยที่พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ในการดำเนินการต่าง ๆ ทางด้านการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศไทย ที่เราสามารถช่วยคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการที่ซับซ้อน ไม่ว่าคุณต้องการใช้บริการแปลภาษาหรือการช่วยเหลือในการดำเนินการทางการบริหาร ทีมงานของเราพร้อมที่จะช่วยให้คุณได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นประสบการณ์ที่ดี.

บริการที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศส (Services en rapport avec la France)

 • การช่วยเหลือสำหรับคนไทยที่ไม่ทราบวิธีขอเงินบำนาญหลังจักคู่สมรสเสียชีวิต
 • การช่วยเหลือเมื่อคู่สมรสเสียชีวิตและยังมีบัญชีธนาคารในประเทศฝรั่งเศส
 • การติดต่อกับธนาคารฝรั่งเศสสำหรับการโอนเงินหรือเรื่องอื่น ๆ
 • การช่วยในการชำระภาษีในฝรั่งเศส
 • การติดต่อกับหน่วยงานราชการฝรั่งเศสและการช่วยแก้ไขปัญหาอื่นๆ

**หากคุณมีความต้องการใดๆหรือต้องการความช่วยเหลือที่ไม่รวมอยู่ในรายการข้างต้น โปรดติดต่อเรา**

บริการที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย (Services en rapport avec la Thaïlande)

 • การแปลเอกสาร (ไทย-ฝรั่งเศส และ ฝรั่งเศส-ไทย) – การรับรองเอกสารจากกระทรวงต่างประเทศ มีรายชื่อนักแปลรับรองจากสถานทูต ฝรั่งเศส เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์
 • บริการขอวีซ่าท่องเที่ยวกลุ่มเชงเก้น (ฝรั่งเศส-เบลเยียม)
 • บริการล่ามหน้าต่อหน้าหรือออนไลน์
 • บริการล่ามที่ศาลพัทยาหรือต่างจังหวัด
 • บริการทางกฎหมาย (ประกันตัว ทนายความเชี่ยวชาญด้านคดีอาญาหรือคดีแพ่ง การเยี่ยมติดต่อที่เรือนจำ
 • การจดทะเบียนบริษัท
 • การจดทะเบียนสมรสและการหย่าร้าง
 • การแจ้งเกิด
 • การลงทะเบียนการตาย
 • บริการอื่นๆ

คุณ กามีย์ (เจ้าของธุรกิจ-นักแปลเอกสาร-ล่าม)

ฉันเป็นชาวฝรั่งเศสและอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ได้ศึกษา กศน. และ มสธ. จึงสร้างบริษัท Franco-Thai Translations & Services Co., Ltd. วัตถุประสงค์ของฉันคือ ต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวไทยที่ต้องการดำเนินการบริหารเกี่ยวกับฝรั่งเศส ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวในฐานะชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเข้าใจความท้าทายและความต้องการที่คุณอาจพบเจอในการติดต่อกับหน่วยงานทางฝรังเศส

นอกจากนี้ เรายังให้ความช่วยเหลือทุกท่านที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น เราพร้อมที่จะช่วยในการแปลเอกสาร เป็นล่าม จดทะเบียนสมรสและการหย่าร้าง การแจ้งเกิด วีซ่าสำหรับฝรังเศส หรือ เบลเยี่ยม และรวมถึงความต้องการของคุณในด้านบริหารอื่น ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราเพื่อสนทนาเกี่ยวกับความต้องการของคุณ ทีมงานของเราพร้อมที่จะดูแลความต้องการของคุณให้เป็นอย่างดี