การต้องเผชิญหน้ากับการสูญเสียคนที่เรารักเป็นประสบการณ์ที่ให้ความเจ็บปวดอย่างลึกสุดใจ และเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ความรู้ในการดำเนินการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สามารถให้ความสนับสนุนได้ในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้

สำหรับประเทศไทยและ หากอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพบกับการเสียชีวิตของชาวต่างชาติที่มีสัญชาติฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ หรือเบลเยียม นี่คือข้อมูลที่คุณควรทราบเมื่อต้องจัดการเรื่องการเสียชีวิตในประเทศไทย

1. การแจ้งการตายในประเทศไทย :

ขั้นตอนแรกที่สำคัญคือการแจ้งการตายกับหน่วยงานราชการไทย คำรับรองการตายจะต้องมาจากหน่วยงานทางการแพทย์หรือแพทย์ ใบรับรองนี้มีความสำคัญในกระบวนการจัดการเรื่องทางธุรกิจของผู้ที่เสียชีวิตในประเทศไทย

2. การลงทะเบียนที่สถานทูต :

เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการรับรองทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต การเสียชีวิตในประเทศไทยจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาทางการ ต้องได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีฯ และต้องลงทะเบียนที่สถานทูตประเทศฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ หรือเบลเยียมในประเทศไทย จะทำให้ได้เอกสารที่เทียบเท่ากับประเทศต้นทาง ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสืบทอดทายาท การรับมรดก พินัยกรรม หรือเรื่องอื่น ๆ

บริการเสริมที่สามารถช่วยเหลือได้ :

  • เตรียมเอกสารทั้งหมด : เราช่วยท่านในการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อการแจ้งการตายที่สถานทูต ท่านจะได้รับความช่วยเหลือทั้งขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด.
  • การนัดหมายที่สถานทูต : ดำเนินการนัดหมาย ณ สถานทูตของประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา
  • การแปลเอกสาร : เรามีบริการแปลเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องและเข้าใจได้ตรงกัน
  • การรับรองเอกสาร (Legalisation): ช่วยเหลือในกระบวนการรับรองเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่า เราพร้อมและยินดีที่จะปรับแก้เนื้อหา บริบท ตามความต้องการของท่าน โดยสามารถแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมเพื่อปรับตามต้องการ.