บริการช่วยจัดเตรียมเอกสารสำหรับการแจ้งเกิด

เพื่อให้กระบวนการรายงานการเกิดที่สถานทูตเป็นเรื่องง่ายและช่วยให้ท่านสามารถมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาที่สำคัญกับทารก เราพร้อมให้ช่วยเหลือในการเตรียมเอกสาร

ทำไมต้องรายงานการเกิดที่สถานทูต?

การรายงานการเกิดที่สถานทูตมีความสำคัญหลายประการ ทำให้สามารถกำหนดสัญชาติของทารกอย่างเป็นทางการ และมีประโยชน์ในการได้รับเอกสารที่จำเป็น เช่น พาสปอร์ตและเอกสารประจำตัวอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของทารกในต่างประเทศ

บริการของเราในการช่วยเหลือในการเตรียมเอกสาร

เราเข้าใจว่ากระบวนการทางด้านราชการนั้นมีความซับซ้อน ทีมงานของเรามีความพร้อมที่จะให้บริการช่วยเหลือ

การให้คำแนะนำ : คำแนะนำที่เข้ากับสถานการณ์และตรงกับความต้องการของสถานทูตของประเทศท่าน

รวบรวมเอกสาร : การให้แนะนำในการรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่จำเป็น รวมถึงใบรายงานการเกิดและเอกสารประกอบอื่น ๆ

การแปลและการรับรองเอกสาร : ทีมงานของเราสามารถช่วยในกระบวนการแปลเอกสารอย่างเป็นทางการและการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ

**นัดหมายแจ้งเกิดที่สถานทูต