บริการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการแต่งงาน

บริการเตรียมเอกสารสำหรับการแต่งงานในประเทศไทยสำหรับคนฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และเบลเยียม

ก่อนที่คุณจะเข้าสู่พิธีแต่งงานที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตในประเทศไทย คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่สำคัญซึ่งขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณ

สำหรับฝรั่งเศส การได้รับ “Certificat de Capacité de Mariage (CCAM)” เป็นสิ่งที่สำคัญ สำหรับชาวเบลเยียม คุณต้องมี “Certificat de Non-empêchement au Mariage (CNEM)” ในขณะที่ชาวสวิตเซอร์แลนด์ ต้องได้รับ “Certificat de Capacité Matrimoniale”

บริการของเรามีการสนับสนุนครอบคลุมทั้งหมด รวมถึงการแปลเอกสารที่จำเป็น การจัดการนัดหมายที่จำเป็น และการช่วยเหลือในขั้นตอนการจดทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตในประเทศไทย หลังจากพิธีแต่งงานเสร็จสิ้น เราจะดำเนินการด้านการจดทะเบียนสมรส เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การเตรียมรายละเอียดของเอกสารเหล่านี้และการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตลอดทั้งกระบวนการมีส่วนสำคัญในการให้ประสบการณ์การแต่งงานที่ราบรื่นและประสบความสำเร็จสำหรับพลเมืองฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และเบลเยียมที่มีพิธีแต่งงานในประเทศไทย

กระบวนการหย่าร้างในประเทศไทยสำหรับพลเมืองฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และเบลเยียม

การตัดสินใจยุติสัมพันธ์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นพลเมืองฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ หรือเบลเยียม ล้วนต้องการความเข้าใจที่ละเอียด การศึกษาถึงขั้นตอนของการหย่าร้างในประเทศไทย สามารถทำได้เพื่อยุติสถานะสมรส

สำหรับประเทศไทยแลวนั้น การหย่าร้างสามารถเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือการหย่าร้างแบบมีข้อตกลงร่วมกัน และการหย่าร้างแบบมีข้อพิพาท ในกรณีแรก ความเห็นต่างของทั้งคู่สามารถทำให้เกิดกระบวนการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว แต่สำหรับกรณีที่สอง การเกิดข้อพิพาททางกฎหมายและอาจใช้เวลามากขึ้น โดยต้องการความช่วยเหลือจากทนายความที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัว